LOADING

Type to search

Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh THCS phần 2: Đa dạng sinh học

Amip – Trùng biến hình, trùng chân giả, trùng ăn não

Tan Hung Th10 24

Ngoài chuyện chúng có thể ăn não bạn, còn rất nhiều điều thú vị khác đang dón chờ đấy.

Kiến thức cần biết:

Trùng biến hình được coi như một cơ thể đơn bào đơn giản nhất. Cơ thể chúng gồm một khối chất nguyên sinh lỏng và nhân. Trùng biến hình di chuyển và bắt mồi nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả. Vì thế cơ thể chúng luôn biến đổi hình dạng. Chất thải được loại ra ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể.

Kết:

Qua video về những họ hàng khác của trùng biến hình, mong rằng bạn sẽ có thêm một cái nhìn thú vị đối với những sinh vật thú vị này.

Kiến thức tham khảo:

Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày (Sinh học 7)

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *