LOADING

Type to search

Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng Chương 9: Thần kinh và giác quan THCS phần 3 : Sinh học cơ thể

“Bộ não thứ hai” của bạn

Tan Hung Th10 24

Khi xúc động, bạn cảm thấy “bướm bay trong bụng” hay “bướm bay trong não”?

Kiến thức cần biết:

Cung phản xạ sinh dưỡng bao gồm phần não phụ trách truyền tín hiệu đến cơ quan thông qua dây thần kinh phế vị và các cơ quan truyền tín hiệu lên não bộ bằng sợi cảm giác.

Khái quát:

Trong một nghiên cứu khoa học, con người phát hiện ra rằng 80-90% tín hiệu thần kinh truyền từ hệ tiêu hóa lên não bộ. Thậm chí, chúng có một hệ thần kinh riêng bao gồm nhiều tập hợp nơ-ron phức tạp đến mức chúng có thể tự vận hành các hoạt động về đường ruột mà không cần sự chỉ đạo của não bộ. Có thể nói, chúng là “bộ não thứ hai” của con người.

Tìm hiểu sâu hơn:

Cụ thể hơn về tính độc lập của não bộ, chúng có thể thực hiện các hoạt động từ co bóp thực quản đến co bóp, dạ dày, tiêu hóa mà không cần sự chi phối chỉ đạo hay bất kì tín hiệu thông tin nào truyền từ não. Bên cạnh đó, chúng còn có khả năng “điều khiển” ngược lại não bộ để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của chúng. Ví dụ, khi ăn một thức ăn ngon, phù hợp với nhu cầu của ruột và các cơ quan liên đới, chúng gửi xung thần kinh lên não bộ thông qua dây phế vị để từ đó, não bộ gửi một xung thần kinh khác tín hiệu “ngon” trong các sợi cảm giác đến thần kinh và lưỡi của chúng ta, từ đó kích thích chúng ta ăn nhiều hơn loại đồ ăn ấy.

Kết:

Ruột là một cơ quan với tập hợp các nơron không những có thể tự điều phối hoạt động mà có thể gửi tín hiệu lên não và ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta về tâm lý, cảm giác thèm ăn,… Chúng là một cơ chế đặc biệt tạo nên từ tiến hóa để đáp ứng nhu cầu của một cơ quan trong cơ thể.

Kiến thức tham khảo:

Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng (Sinh học 8)

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *