LOADING

Type to search

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen Bài 3: Điều hòa hoạt động gen Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Quy luật tự nhiên THPT phần 5: Di truyền học

Chiều cao là do di truyền?

Tan Hung Th1 04

Chiều cao hiện tại của bạn được quyết định ngay từ đầu bởi ba mẹ bạn hay sẽ được định đoạt bởi môi trường xung quanh bạn?

Kiến thức cần biết:

  • Điều hòa hoạt động gen chính là điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra. Trong mỗi tế bào của cơ thể, ví dụ ở tế bào người có 25000 gen, song ở mỗi thời điểm, để phù hợp với giai đoạn phát triển của cơ thể hay thích ứng với các điều kiện môi trường, chỉ có một số gen hoạt động còn phần lớn các gen ở trạng thái không hoạt động hoặc hoạt động rất yếu.
  • Kiểu hình được tạo ra do sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
  • Gen là một trình tự nuclêôtit cụ thể quy định trình tự của các axit amin trên chuỗi pôlipeptit. Từng chuỗi pôlipeptit riêng biệt hoặc kết hợp với nhau tạo nên một phân tử prôtein. Các prôtein quy định các đặc điểm của tế bào, tế bào lại quy định đặc điểm của các mô và sau đó là cơ quan. Các cơ quan lại quy định đặc điểm hình thái, sinh lý của cơ thể. Sự biểu hiện gen qua nhiều bước như vậy nên có thể bị nhiều yếu tố môi trường bên trong cũng như bên ngoài cơ thể chi phối.
  • Để hiểu hơn về bài học này, mời bạn xem thêm di truyền học biểu sinh tại đây [trích dẫn đường link bài viết “Di truyền học biểu sinh – Kế thừa gen kỳ lạ hơn ta nghĩ”].

Lịch sử của chiều cao con người:

Trong lịch sử, chiều cao con người đã có nhiều biến động theo từng thời kỳ khác nhau. Ở thời kỳ sơ khai khoảng 3 triệu năm trước, tổ tiên chúng ta cao khoảng 1m2, đến khoảng 1,5 triệu năm sau đó, con số này tăng lên thành 1m68. Đến thời kỳ đồ đá, con người đứng trên mặt đất với chiều cao trung bình là 1m83. Trong các thời kỳ tiếp theo của lịch sử, lúc công nghiệp ra đời cho đến hiện tại, con số chiều cao vẫn luôn dao động không ngừng. Điều này chứng tỏ, yếu tố môi trường của từng thời kỳ khác nhau cũng là một nhân tố tiềm năng tác động đến chiều cao của chúng ta.

Gene – nhân tố sinh học:

Trong một nghiên cứu năm 2007, người ta phát hiện ra rằng có đến 86% các dạng chiều cao khác nhau được quyết định bởi gene. Tuy nhiên có đến 800 gene khác nhau được liệt kê là có khả năng ảnh hưởng đến chiều cao, tương đương với 27% các dạng chiều cao khác nhau của con người. Chính vì vậy, khẳng định gene là “chìa khoá chiều cao” là một khẳng định thiếu tính xác đáng.

Kết:

Từ đây, chúng ta có thể khẳng định chiều cao chúng ta được quyết định không phải chỉ do một mà là nhiều nhân tố khác nhau tạo nên kết quả tầm vóc cuối cùng. Bạn muốn biết mình cao được đến đâu? Thời gian sẽ trả lời cho bạn.

Kiến thức tham khảo:

Bài 3: Điều hòa hoạt động gen (Sinh học 12)
Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen (Sinh học 12)
Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen (Sinh học 12)
Nguồn thông tin của video có trong phần trích dẫn của video trên Youtube

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *