LOADING

Type to search

Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật Chương 1: Sinh vật và môi trường Chương 2: Quần xã sinh vật Chương 5: Tiêu hóa THCS phần 3 : Sinh học cơ thể THCS phần 6 : Sinh vật và môi trường THPT phần 7: Sinh thái học

Hệ vi sinh đường ruột và bạn

Tan Hung Th1 04

Nuôi vi khuẩn trong cơ thể hóa ra lại có những lợi ích không ngờ đấy.

Kiến thức cần biết:

  • Các sinh vật khác loài có quan hệ hỗ trợ hoặc đối địch.
  • Cộng sinh là sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật. Đây là sự hợp tác chặt chẽ giữa hai hay nhiều loài và tất cả các loài tham gia cộng sinh đều có lợi.
  • Hội sinh là là sự hợp tác giữa hai loài, trong đó có một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng không có hại.
  • Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở một mức nhất định, không tăng cao quá hoặc giảm thấp quá do tác động của các mối quan hệ hoặc hỗ trợ hoặc đối kháng giữa các loài trong quần xã.

Quần xã cơ thể con người:

[Mở rộng](Xem thêm tại đây)
[Cơ thể con người cũng tính là một quần xã: Human microbiome]

Kết:

Mối liên kết giữa cơ thể chúng ta và hệ vi sinh vật trong đường ruột là một mối liên kết cộng sinh và là thành quả của tiến hoá khởi nguồn từ thuở sơ khai. Chừng nào chúng ta vẫn cân bằng và giữ mối liên kết này trong tầm kiểm soát, lợi ích của hệ vi sinh vật đường ruột vẫn sẽ được thể hiện rõ ràng trong sinh hoạt hằng ngày.

Kiến thức tham khảo:

Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật (Sinh học 9)
Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã (Sinh học 12)
Nguồn thông tin của video (Một số là tiếng Đức): https://sites.google.com/view/quellen-mikrobiom/

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *