LOADING

Type to search

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể Chương 3: Di truyền học quần thể Quy luật tự nhiên THPT phần 5: Di truyền học

Khi cây “được mùa”

Tan Hung Th1 05

Cứ vào mỗi chu kì vài năm một lần, một số loài cây sẽ ra quả theo mùa, tạo ra số lượng hạt hoặc hoa lá gấp nhiều lần thông thường. Nhưng điều thú vị ở đây là: làm sao chúng có thể đồng thời “bùng nổ” cùng nhau? Chúng giao tiếp với nhau bằng cách nào?

Kiến thức cần biết:

  • Mỗi quần thể có một vốn gen đặc trưng. Vốn gen là tập hợp tất cả các alen có trong quần thể ở mỗi thời điểm xác định. Các đặc điểm của vốn gen thể hiện qua tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể. Những đặc điểm về tần số kiểu gen của quần thể còn được gọi là cấu trúc di truyền hay thành phần kiểu gen của quần thể.
  • Quần thể sinh sản bằng cách tự thụ phấn hoặc giao phối gần sẽ có cấu trúc di truyền với tỉ lệ các kiểu gen đồng hợp tử ngày một tăng và kiểu gen dị hợp tử ngày một giảm.
  • Những cá thể nào có được các đặc điểm giúp sinh vật thích nghi với môi trường làm tăng khả năng sống sót và khả năng sinh sản thì ở các thế hệ tiếp theo, những cá thể có các đặc điểm đó sẽ ngày càng phổ biến.

Các câu trả lời khả thi:

  • Một yếu tố có thể lí giải cho hiện tượng này có thể là môi trường. Các điều kiện mô trường trong cùng một khu vực có chung một tính chất, chính vì thế cây cối trong cùng khu vực đó có thể chia sẻ các đặc tính hoặc chu kì hoạt động giống nhau.
  • Một khả năng nữa có thể xảy ra là chúng thực sự có thể tạo ra một mối liên hệ nhất định nhờ vào môi trường. Ta lấy ví dụ về loài cây sử dụng gió để đem phấn hoa đi thu phấn với các loại cây khác. Sự thụ phấn và sinh sản chỉ có thể xảy ra hiệu quả nhất khi tất cả các cá thể cây trong cùng một khu vực đều thực hiện hành động đó. Có thể, tất cả đều bắt đầu từ tín hiệu của một cây đầu tiên.

Kiến thức tham khảo:

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể (Sinh học 12)
Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi (Sinh học 12)
Nguồn thông tin của video có có trong phần trích dẫn của video trên Youtube

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *