LOADING

Type to search

Bài 4: Trùng roi Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh THCS phần 2: Đa dạng sinh học

Ngành tảo mắt: Nhà biến hình đơn bào

Tan Hung Th10 24

Cùng khám phá khả năng biến hình kỳ diệu của ngành tảo mắt nhé.

Kiến thức cần biết:

Cơ thể trùng roi là một tế bào có kích thước hiển vi (xấp xỉ 0,05mm). Cơ thể hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có một cái đuôi dài. Roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển.
Cấu tạo cơ thể trùng roi gồm có nhân, chất nguyên sinh có chứa các hạt diệp lục, các hạt dự trữ, và điểm mắt. Điểm mắt giúp trùng roi nhận biết ánh sáng.
Ở nơi ánh sáng, trùng roi xanh dinh dưỡng như thực vật. Nếu chuyển vào chỗ tối lâu ngày, trùng roi mất dần màu xanh. Chúng vẫn sống được nhờ đồng hóa những chất hữu cơ hòa tan do các sinh vật khác chết phân hủy ra.

Kiến thức tham khảo:

Bài 4: Trùng roi xanh (Sinh học 7)

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *