LOADING

Type to search

Bài 6: Axit Nuclêic Cập nhật kiến thức Chương 1: Thành phần hoá học của tế bào THPT phần 2: Sinh học tế bào

Sự ra đời của DNA 8 chữ: Hachimoji

Banana Th9 22

Mặc dù chúng ta đã nhìn nhận được sự phong phú của thế giới tự nhiên, điểm chung giữa vạn vật đều là cấu trúc tự nhiên của ADN. Với phát hiện mới về 4 loại Nuclêôtit, tiềm năng của chúng đem lại không chỉ là một cái nhìn xa hơn trong việc sáng tạo tổ hợp gen mới; đó còn là một cái nhìn lại về những gì mà chúng ta biết đến về sự sống của muôn loài.

Kiến thức cần biết:

  • ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Mỗi đơn phân là một Nuclêôtit. Có 4 loại Nuclêôtit là A, T, G, X. (Với A = Ađênin, T= Timin, G = Guanin, X= Xitôzin). Các Nuclêôtit liên kết với nhau trên ADN theo một chiều xác định tạo nên một chuỗi Pôlinuclêôtit. Mỗi trình tự ấy mã hóa cho một sản phẩm nhất định (Prôtêin hay ARN) được gọi là 1 gen. Một phân tử ADN rất lớn và chứa rất nhiều gen.
  • Mỗi phân tử ADN gồm 2 chuỗi (mạch) Pôlinuclêôtit liên kết với nhau bằng các liên kết Hidrô giữa các Nuclêôtit. Sự liên kết này là rất đặc thù. A liên kết với T bằng hai liên kết Hiđrô, G liên kết với X bằng ba liên kết Hiđrô (kiểu liên kết như vậy gọi là liên kết bổ sung).

Tạo ra chữ cái mới cho ADN:

Để tạo ra các Nuclêôtit mới, trước tiên các nhà khoa học phải nghiên cứu tính chất của bốn Nuclêôtit tự nhiên. Có hai thuộc tính đặc biệt quan trọng. Đầu tiên, các Nuclêôtit nhân tạo phải có kích thước tương tự với các Nuclêôtit tự nhiên để không phá vỡ cấu trúc ADN .Thứ hai, các Nuclêôtit mới phải có khả năng hình thành liên kết Hiđrô với nhau một cách đặc thù (Mỗi Nuclêôtit chỉ bắt cặp với một Nuclêôtit).
Sau khi xác nhận rằng ADN Hachimoji hình thành các cấu trúc tương tự DNA tự nhiên, các nhà khoa học đi tìm câu trả lời rằng liệu trình tự Nuclêôtit của Hachimoji có thể “đọc” được và phiên mã bởi các Enzym hay không. Mặc dù Enzyme trong cơ thể thường đảm trách việc này không thể làm như vậy, phiên bản đột biến nhân tạo của Enzym này có thể sao chép tất cả các “chữ cái mới” của Hachimoji, cũng như tất cả các Nuclêôtit tự nhiên.

Kết – Chữ cái mới, đột phá mới:

Phát hiện mới này không chỉ có tiềm năng trong việc đột phá công nghệ ngành Hóa Sinh trong việc chế tạo vắc xin và Công nghệ thông tin (Big Data đã từng ấp ủ giấc mơ thoát khỏi hệ nhị phân thông qua việc lưu trữ dữ liệu trong ADN rồi đấy!), ADN Hachimoji còn đặt ra một câu hỏi rất lớn về những gì chúng ta đã biết về sự sống khi sự phong phú của muôn loài có điểm chung luôn là cấu trúc tự nhiên của ADN. Sinh vật mà nó tạo ra sẽ như thế nào? Bất ngờ gì nó có thể đem lại? Có rất nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ ở đó để nhân loại khám phá. Nhưng chúng ta biết rằng, ADN Hachimoji sẽ cho chúng ta thấy sự “đột biến” trong những hiểu biết về Sinh học.

Kiến thức tham khảo:

Tags:
Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *