LOADING

Type to search

Chưa có chuyên mục

Vì sao chúng ta lại sinh ra cảm giác ngứa?

Tan Hung Th1 05

Ngứa là một trong những cảm giác cơ bản trong đời sống hằng ngày của con người. Nó trở thành thường lệ đến mức nhiều khi chúng ta ngứa và thoả mãn cảm giác ngứa mà không cần nhận thức về nó. Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi: vì sao chúng ta lại ngứa?

Kiến thức cần biết:

  • Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.

Cơ chế của cảm giác ngứa:

Dù là một cảm giác, cơ chế phản ứng rất tự nhiên của cơ thể nhưng những gì chúng ta biết về ngứa vẫn còn rất hạn chế. Thực tế, hầu hết hiểu biết của con người về ngứa là do nghiên cứu về cảm giác này ở chuột. Theo nghiên cứu ấy, cảm giác ngứa trên da cũng được truyền từ những nơron liên quan đến cảm giác đau , dọc theo đốt sống của chuột.

Gãi:

Gãi là một trong những hình thức tác động vật lý để làm dịu đi cảm giác ngứa trên da. Khi chúng ta gãi, chúng ta tạo ra một cảm giác đau mức độ rất thấp có tác dụng ghi đè và làm phân tán chúng ta khỏi cảm giác ngứa, từ đó tạo nên một cảm giác dễ chịu, thoả mãn cảm giác ngứa trước đó.

Hành động gãi cũng được là một phần trong giả thuyết của sự tiến hoá để loại bỏ những mối nguy từ môi trường bên ngoài đang tác động lên làn da hoặc các khu vực bên ngoài trực tiếp tiếp xúc với môi trường của cơ thể. Giả thuyết này cũng khá hợp lí khi hành động gãi được chứng minh là có thể loại bỏ những con côn trùng hay những chất độc tiếp xúc với da gây ra cảm giác ngứa ngay từ đầu.

Kết:

Ngứa là một cơ chế tự nhiên của cơ thể phản ứng lại các tác động của môi trường bên ngoài. Mặc dù vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu và tìm hiểu để thấu hiểu rõ hơn về cảm giác này, lịch sử đã chứng minh chúng ta có thể tự tin cùng chung sống với cảm giác ngứa nhẹ mà không cần có bất kì mối lo ngại sức khoẻ nào.

Kiến thức tham khảo:

Bài 26: Cảm ứng ở động vật (Sinh học 11)
Bài 41: Cấu tạo và chức năng của da (Sinh học 8)
Nguồn thông tin của video: https://ed.ted.com/lessons/why-do-we-itch-emma-bryce#digdeeper

Tags:
Previous Article

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *